Temari

Temari

1. Introducció al tractament de vídeo.
 
2. Detecció de moviment.
 
3. Estimació de moviment.
 
4. Compressió de vídeo.
 
5. Seguiment.
 
6. Registrat d'imatges.
 
7. Visió foveal.
 
8. Visió estèreo.
 
9. Visió activa 3D.