Temari

Temari

Teoria

1. Introducció
2. Formació de la imatge. Transformacions geomètriques
3. Adquisició de la imatge. Sensors. Color
4. Realçat d'imatges
5. Filtrat en l'espai
6. Filtrat en el domini de la freqüència
7. Detecció de vores
8. Contorns
9. Segmentació
10. Morfologia matemàtica
 
Pràctiques
 
1. Realçat d'imatges
2. Filtrat en l'espai
3. Filtrat en la freqüència
4. Detecció de vores i contorns
5. Segmentació i morfologia matemàtica