Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Presentacions orals i pòsters

50%

Memòries i informes de pràctiques

40%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

La nota final s'avaluarà per mitjà d'avaluació contínua. La nota final de l'assignatura s'obté de la mitjana de totes les parts i ha de ser un mínim de 5.0 en cadascuna d'elles.

Si un alumne no realitza la memòria de pràctiques o la presentació oral es considerarà com no presentat.

Si un alumne no supera l'assignatura, podrà recuperar-la en segona convocatòria presentant-se a les parts que no ha aprovat.