SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Activitats

Ensenyaments teòrics

29,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

0,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE09 - Planificar la acción preventiva.

Resultats d'aprenentatge

SIS010_1 - Implantar un sistema de gestión de la prevención OHSAS 18001

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16