SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

Tema 1. Introducció a l'anàlisi d'Estats Financers.

Tema 2. Els estats financers I: Balanç i el Compte de Pèrdues i Guanys

Tema 3. Els estats financers II: L'Estat de Canvis en el Patrimoni Net i l'Estat de Fluxos d'Efectiu.

Tema 4. Anàlisi de la rendibilitat financera i econòmica.

Tema 5.Anàlisi de la liquiditat i la solvència.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16