SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

 

1. Introducció a la Mineria de Dades
2. Introducció al programa informàtic de tractament de dades
3. Regles d’Associació
4. Regressió Lineal
5. Regressió Logística
6. Xarxes Neuronals
7. Arbres de Regressió i Clasificació
8. Introducció al "Big Data"
 
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16