Temari

Temari

1. Mètodes d'investigació en ciències socials i de la salut

Epidemiologia bàsica

Disseny d'un protocol d'investigació en rehabilitació

Mètodes i tècniques d'investigació qualitativa

Elaboració d'estudis d'investigació i articles científics

Mètodes d'actualització i revisió de literatura científica i metanàlisis

Avaluació d'eficàcia i eficiència en ciències de la salut