SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SAR007 - Direcció de l'Empresa Internacional / International Business Management

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Projecte final i exàmen oral (Presentacio)

60%

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Criteris de superació

La realització de les activitats programades durant les diferents sessions equivalen al 40% de la nota final. Aquestes activitats han de realitzar-se de forma individual i/o en grups durant el semestre i tots els estudiants han de lliurar-les-hi al professor. Aquestes activitats són obligatòries per aprovar aquest mòdul.

Els estudiants tindran que realitzar en grups de treball un projecte final amb la presentació corresponent en forma de prova oral. Aquest projecte final junt amb la presentació suposen el 60% de la nota final. Tots els estudiants han de realitzar i presentar el projecte la qual cosa requereix una qualificació mínima de 50%.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16