SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SAP805 - Innovació Docent i Iniciació a la Investigació Educativa (Arts Plàstiques)

Semestre 2

Temari

Temari

Bloc 1. La innovació docent: concepte, estratègies i models.
Bloc 2. La investigació educativa: concepte, fases i tipus.
Bloc 3. Processos d'innovació i projectes de recerca en l'àmbit de les Arts Plàstiques.
 
    Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
    Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16