SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SAP505 - Innovació Docent i Iniciació a la Investigació Educativa (Matemàtica)

Semestre 2

Temari

Temari

 

1. Investigació en educació matemàtica

1.1. Multiplicitat de marcs, multiplicitat de mètodes

1.2. Observació i investigació en EM

i. Què (objecte de l’observació)
ii. Per a què (fins de l’observació)
iii. Com (mètodes d’observació)

1.3. De l’observació al diagnòstic

i. Observar-avaluar-diagnosticar

ii. Conjecturar-observar-verificar

1.4. Tractament de dades, tractament de la informació


 

2. Investigació en didàctica de les matemàtiques (DM)

2.1. DM com a domini d’investigació

i. Definicions i conceptes de DM

2.2. Mètodes d’investigació en DM

i. L’observació

ii. Conceptes teòrics com a elements metodològics

2.3. Tractament de dades


 

3. Innovació docent

3.1. Les noves tecnologies en l’estudi de les matemàtiques

3.2. Innovació, educació i ensenyament de les matemàtiques


 

4. Investigació, avaluació i innovació en DM

4.1. Investigar-avaluar-innovar: interrelacions i límits

4.2. Com elaborar un projecte d’investigació

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16