SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SAP316 - Complements per a la Formació Disciplinar de la Geografia i Història

Anual

Temari

Temari

TEMARI


1. Recursos teòrics i normatius sobre el funcionament dels col·legis privats i concertats.

2. La labor del professorat de geografia i història en els centres d'ensenyament secundari: funcions i característiques essencials.

3. Matèries que imparteix el professorat de geografia i història: estudi i anàlisi dels seus currícula.

4. La programació didàctica en les matèries de geografia i història: Introducció, objectius, continguts i criteris d'avaluació.

5. Objectius generals curriculars de l'ESO i coneixements imprescindibles per a la programació en aquesta etapa.

6. Objectius generals curriculars del Batxillerat i coneixements imprescindibles per a la programació en aquesta etapa.

7. Programació d'activitats extraescolars en les matèries de geografia i història.

8. Estudi i anàlisi de materials curriculars de les assignatures vinculades a les àrees de geografia i història.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16