SAP124 - Aprenentatge i Ensenyament de la Tecnologia i Informàtica

Semestre 1

Proves finals

Aquestes dates sols seran efectives en el cas que el sistema d'avaluació incloga una prova final.