SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SAP106 - Complements per a la Formació Disciplinar de les Ciències Experimentals i la Tecnologia

Anual

Temari

Temari

1.- Introducció a la història de les ciències i de les tècniques
 1. Què és la ciència i com treballa?
 2. Què és la tècnica?
 3. La tècnica des d'una perspectiva filosòfica i ètica
 4. Leonardo da Vinci
2.- Activitats científiques en la Prehistòria, en el Món Grec i l'Edat Mitjana i el Món Contemporani
 • Tradicions científiques i culturals
 • Mesopotàmia
 • Egipte
 • Índia i Xina
 • Ciència i Tècnica en la cultura grecorromana
 • El món medieval cristià
 • El món àrab
 • Aristòtil
 • Revolució científica en l'Edat Moderna
 • Galileu
 • Ciència i Tècnica en el Món Contemporani
 • Einstein
3.- Els premis Nobel
4.- Valor formatiu i cultural de les Ciències Experimentals i les Tecnologies
 • Què ens ensenya la Ciència sobre el món
 • Com modifica la Ciència la societat
5.- Desenvolupament curricular de les Ciències Experimentals i Tecnologies en el sistema educatiu actual.
 • Decret 112/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel qual s’establix el currículum de l’Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana
 • Decret 102/2008, d’11 de juliol, del Consell, pel qual s’establix el currículum del batxillerat en la Comunitat Valenciana
 • ORDE de 16 de juny de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula el programa de diversificació curricular en l’educació secundària obligatòria
6.- La difusió de la cultura científica
 • Societat, política i tecnologia
 • Karl R. Popper
7.- CTS des de la perspectiva de l'educació tecnològica
 1. La Ciència i la Tècnica des del paradigma de la responsabilitat
 2. Hans Jonas
 3. La bioètica
 4. Diego Gracia
 5. La clonació
8.- Tecnologia i Societat: Influència de les tecnologies en el desenvolupament de les societats. Anàlisi crític del impacte de les tecnologies en el món.
 1. Un nou espai on viure
 2. La realitat virtual
 3. Nicholas Negroponte
 4. Ecologia: natural i responsabilitat
 5. Grups ecologistes
9.- Les utopies. Quin món volem?
 • La ciència ficció

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16