Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

21 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

21 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 51
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 51
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - ADP. Comprendre el desenvolupament de la personalitat d'aquests estudiants i estudiantes i les possibles disfuncions que afecten l'aprenentatge.

CE02 - ADP. Conèixer les característiques dels estudiants i estudiantes, els seus contextos socials i motivacions.

CE03 - ADP. Elaborar propostes basades en l'adquisició de coneixements, destreses i aptituds intel·lectuals i emocionals.

CE04 - ADP. Identificar i planificar la resolució de situacions educatives que afecten estudiants i estudiantes amb diferents capacitats i diferents ritmes d'aprenentatge.

CG04 - Concretar el currículum que s’ha d’implantar en un centre docent, participar en la planificació col·lectiva d’aquest; desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants i estudiantes.

CG05 - Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge amb especial atenció a l'equitat, l'educació emocional i en valors, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte dels drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.

CG06 - Adquirir estratègies per a estimular l’esforç de l’estudiantat i promoure la seua capacitat per a aprendre per si mateix i amb uns altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que faciliten l’autonomia, la confiança i iniciativa personals.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge