Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement entre CFGS i Grau universitari

La informació corresponent al reconeixement de crèdits d'aquest grau es pot consultar a: https://www.uji.es/serveis/sgde/base/actual/procesos/reconeixement/grau/cfgs/graus/

Reconeixement per experiència laboral i professional

Aquest grau SI contempla el reconeixement. (màxim 36 crèdits)

Assignatures

Arquitectura Tècnica

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

IB01 - Expressió Gràfica Aplicada a les Construccions Arquitectòniques

ED2055 - Expressió Gràfica Arquitectònica I

Reconeixement

IB01 - Expressió Gràfica Aplicada a les Construccions Arquitectòniques

ED2061 - Expressió Gràfica Arquitectònica II

Reconeixement

IB02 - Fonaments Físics de l'Arquitectura Tècnica

ED2052 - Física I

Reconeixement

IB02 - Fonaments Físics de l'Arquitectura Tècnica

ED2056 - Física II

Reconeixement

IB03 - Materials de Construcció I

ED2005 - Materials de Construcció I: Fonaments

Reconeixement

IB03 - Materials de Construcció I

IB12 - Materials de Construcció II

ED2015 - Materials de Construcció II: Conglomerants i Conglomerats

Reconeixement

IB03 - Materials de Construcció I

IB12 - Materials de Construcció II

ED2019 - Materials de Construcció III: Metalls, Fustes i Mixtos

Reconeixement

IB04 - Fonaments Matemàtics de l'Arquitectura Tècnica

ED2054 - Matemàtiques I

Reconeixement

IB05 - Geometria Descriptiva

ED2053 - Geometria Descriptiva (Expressió Gràfica)

Reconeixement

IB06 - Història de la Construcció

IB07 - Construcció I

ED2010 - Construcció I: Fonaments

Reconeixement

IB08 - Estadística

ED2057 - Matemàtiques II

Reconeixement

IB09 - Topografia i Replantejaments

ED2062 - Topografia, Replantejos i Sistemes d'Informació Geogràfica

Reconeixement

IB10 - Construcció II

ED2012 - Construcció II: Estructures de Formigó

Reconeixement

IB10 - Construcció II

ED2017 - Construcció III: Estructures d'Acer i Fusta

Reconeixement

IB11 - Estructures de l'Edificació

ED2059 - Estructures I: Elasticitat i Resistència de Materials

Reconeixement

IB11 - Estructures de l'Edificació

ED2013 - Estructures II: Estructures en Edificació

Reconeixement

IB13 - Economia Aplicada

ED2060 - Empresa

Reconeixement

IB14 - Informàtica Aplicada a la Construcció

ED2058 - Informàtica Bàsica (Informàtica)

Reconeixement

IB16 - Aspectes Legals de la Construcció. Gestió Urbanística

ED2016 - Dret de l'Edificació (Dret)

Reconeixement

IB20 - Anglés Aplicat a l'Arquitectura Tècnica

ED2004 - Anglès (Idioma Modern)

Reconeixement
Grau en Arquitectura Tècnica

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

ED0901 - Fonaments Físics Aplicats a l'Edificació I (Física)

ED2052 - Física I

Reconeixement

ED0902 - Fonaments Matemàtics Aplicats a l'Edificació I (Matemàtiques)

ED2054 - Matemàtiques I

Reconeixement

ED0903 - Geometria Descriptiva Aplicada a les Construccions Arquitectòniques (Expressió Gràfica)

ED2053 - Geometria Descriptiva (Expressió Gràfica)

Reconeixement

ED0904 - Anglès (Idioma Modern)

ED2004 - Anglès (Idioma Modern)

Reconeixement

ED0905 - Materials de Construcció I: Fonaments

ED2005 - Materials de Construcció I: Fonaments

Reconeixement

ED0906 - Fonaments Físics Aplicats a l'Edificació II (Física)

ED2056 - Física II

Reconeixement

ED0907 - Estructures I: Mecànica i Resistència de Materials

ED2059 - Estructures I: Elasticitat i Resistència de Materials

Reconeixement

ED0908 - Expressió Gràfica Aplicada a les Construccions Arquitectòniques I

ED2055 - Expressió Gràfica Arquitectònica I

Reconeixement

ED0909 - Mètodes Numèrics i Estadística (Matemàtiques)

ED2057 - Matemàtiques II

Reconeixement

ED0909 - Mètodes Numèrics i Estadística (Matemàtiques)

ED2057 - Matemàtiques II

Reconeixement

ED0910 - Construcció I: Fonaments

ED2010 - Construcció I: Fonaments

Reconeixement

ED0911 - Administració d'Empreses (Empresa)

ED2060 - Empresa

Reconeixement

ED0912 - Construcció II: Estructures de Formigó

ED2012 - Construcció II: Estructures de Formigó

Reconeixement

ED0913 - Estructures II: Estructures en Edificació

ED2013 - Estructures II: Estructures en Edificació

Reconeixement

ED0914 - Expressió Gràfica Aplicada a les Construccions Arquitectòniques II

ED2061 - Expressió Gràfica Arquitectònica II

Reconeixement

ED0915 - Materials de Construcció II: Conglomerants i Conglomerats

ED2015 - Materials de Construcció II: Conglomerants i Conglomerats

Reconeixement

ED0916 - Dret de l'Edificació (Dret)

ED2016 - Dret de l'Edificació (Dret)

Reconeixement

ED0917 - Construcció III: Estructures d'Acer i Fusta

ED2017 - Construcció III: Estructures d'Acer i Fusta

Reconeixement

ED0918 - Estructures III: Formigó Armat i Fonamentacions

ED2018 - Estructures III: Formigó Armat i Fonamentacions

Reconeixement

ED0919 - Materials de Construcció III: Metalls, Fustes i Mixtos

ED2019 - Materials de Construcció III: Metalls, Fustes i Mixtos

Reconeixement

ED0920 - Topografia i Replantejaments Aplicats a les Construccions Arquitectòniques

ED2062 - Topografia, Replantejos i Sistemes d'Informació Geogràfica

Reconeixement

ED0921 - Construcció IV: Cobertes i Murs

ED2021 - Construcció IV: Cobertes i Murs

Reconeixement

ED0922 - Construcció V: Façanes i Particions

ED2022 - Construcció V: Façanes i Particions

Reconeixement

ED0923 - Gestió i Control de la Qualitat en Edificació

ED0928 - Gestió del Procés de Producció en Edificació

ED2064 - Gestió Integral del Procés i Qualitat

Reconeixement

ED0924 - Instal·lacions de Fluids

ED2024 - Instal·lacions de Fluids

Reconeixement

ED0925 - Instal·lacions Electrotècniques

ED2025 - Instal·lacions Electrotècniques

Reconeixement

ED0926 - Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals en Edificació

ED0927 - Gestió de Recursos Humans i Tècnics en Edificació

ED2065 - Gestió Integral de Recursos i Prevenció de Riscos

Reconeixement

ED0929 - Gestió Econòmica de les Obres d'Edificació

ED2066 - Gestió Econòmica en Obres d'Edificació

Reconeixement

ED0930 - Projectes Tècnics d'Edificació I

ED2068 - Projectes Tècnics i Informes

Reconeixement

ED0931 - Gestió Urbanística i Financera, Valoracions i Taxacions

ED2031 - Gestió Urbanística i Financera, Valoracions i Taxacions

Reconeixement

ED0938 - Materials Ceràmics de Revestiment

ED2038 - Materials Ceràmics de Revestiment

Reconeixement

ED0939 - Exercici Professional

ED2039 - Exercici Professional

Reconeixement

ED0946 - Projectes II. Conservació i Manteniment

ED2069 - Projectes de Conservació de Manteniment

Reconeixement

ED0947 - Pràctiques Externes

ED2047 - Pràctiques Externes

Reconeixement

ED0948 - Iniciativa Empresarial

ED2048 - Iniciativa Empresarial

Reconeixement

ED0951 - Rehabilitació Energètica en Edificació

ED2067 - Rehabilitació Energètica, Sostenibilitat i Climatització

Reconeixement
Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

AG1002 - Càlcul I (Matemàtiques)

ED2057 - Matemàtiques II

Reconeixement

AG1003 - Informàtica

ED2058 - Informàtica Bàsica (Informàtica)

Reconeixement

AG1004 - Física I

ED2052 - Física I

Reconeixement

AG1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

ED2004 - Anglès (Idioma Modern)

Reconeixement

AG1007 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques)

ED2054 - Matemàtiques I

Reconeixement

AG1008 - Física II

ED2056 - Física II

Reconeixement

AG1009 - Expressió Gràfica

ED2053 - Geometria Descriptiva (Expressió Gràfica)

Reconeixement

AG1017 - Empresa

ED2060 - Empresa

Reconeixement

AG1020 - Topografia

ED2062 - Topografia, Replantejos i Sistemes d'Informació Geogràfica

Reconeixement
Grau en Intel·ligència Robòtica

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

IR2105 - Anglès (Idioma Modern)

ED2004 - Anglès (Idioma Modern)

Reconeixement
Grau en Química

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

QU0902 - Física I

ED2052 - Física I

Reconeixement

QU0904 - Matemàtiques I

ED2054 - Matemàtiques I

Reconeixement

QU0906 - Física II

ED2056 - Física II

Reconeixement

QU0907 - Matemàtiques II

ED2057 - Matemàtiques II

Reconeixement