Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED2016 - Dret de l'Edificació (Dret)

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 64
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

ECI-O4 - Elaborar els projectes tècnics i exercir la direcció d'obres d'edificació en l'àmbit de la seua habilitació legal.

ECI-O8 - Gestionar el procés immobiliari en el seu conjunt. Ostentar la representació tècnica de les empreses constructores en les obres d'edificació.

MB8 - Coneixements bàsics del règim jurídic de les Administracions Públiques i dels procediments de contractació administrativa i privada.

ME17 - Coneixement del dret de la construcció i de les relacions contractuals que es produeixen en les diferents fases del procés d'edificació, així com de la legislació, reglamentació i normatives específiques de la prevenció i coordinació en matèria de seguretat i salut laboral en l'edificació.

ME25 - Coneixement del marc de regulació de la gestió i la disciplina urbanística.

ME30 - Coneixement de les funcions i responsabilitats dels agents que intervenen en l'edificació i de la seua organització professional o empresarial. Els procediments administratius, de gestió i tramitació.

ME31 - Coneixement de l'organització professional i les tramitacions bàsiques en el camp de l'edificació i la promoció.

Resultats d'aprenentatge

ME17- Conèixer el dret de la construcció i de les relacions contractuals que es produeixen en les diferents fases del procés d'edificació, així com de la legislació, reglamentació sectorial de l'edificació

MB8- Conèixer el règim jurídic de les Administracions Públiques i dels procediments de contractació administrativa i privada.

ME31 - Conèixer l'organització professional i saber realitzar les tramitacions bàsiques en el camp de l'edificació i la promoció.

ME30 - Conèixer les funcions i responsabilitats dels agents que intervenen en l'edificació i de la seua organització professional o empresarial. Els procediments administratius, de gestió i tramitació.

ME25 - Conèixer el marc de regulació de la gestió i la disciplina urbanística.

CG01 - Ser capaç i competent per a la producció oral i escrita de documents relatius al seu treball professional relacionat amb l'àmbit de la matèria.