ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Durant el desenvolupament de classes s'alternaran sessions teòriques i pràctiques. Les principals metodologies d'ensenyament utilitzades en el curs estaran aplicades al context esportiu i seran dinàmiques de grup, anàlisi de recursos audiovisuals i preparació d'informes pràctics. i seminaris grupals. La participació activa de l'alumnat al llarg de les classes és un element essencial per a produir un procés d'ensenyament i aprenentatge de qualitat. Amb aquesta mena de metodologia didàctica es pretén formar a l'estudiantat en el treball en grup, i aprendre a través d'un procés inductiu i "per descobriment", ja que l'estudiantat aprèn millor de l'observació i la pròpia experiència, i no tant d'una "veritat a priori. "

Els seminaris en aquesta matèria juguen un paper important, ja que tenen com a objectiu, entre altres, orientar i aclarir aquells aspectes del tema sobre els quals hi ha dubtes, a més de servir com a instrument complementari a les sessions de classe per a aconseguir una millor qualitat en el procés d'aprenentatge.