SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

Tema 1. Activitat física, esport i exercici físic: orígens, epistemologia i funcions.
Tema 2. Activitat i exercici físic en les Primeres Civilitzacions.
Tema 3. Activitat física i esportiva en l'Antiga Grècia.
Tema 4. Els Jocs Olímpics Antics.
Tema 5. Activitat física i esportiva en l'Antiga Roma.
Tema 6. Activitat física i esportiva a l'Amèrica Precolombina.
Tema 7. Activitat física i esportiva en l'Edat mitjana i el Renaixement.
Tema 8. Activitat física i esportiva en la Il·lustració i l'Edat Contemporània.
Tema 9. Activitat física i esport en el segle XX.
Tema 10. Els Jocs Olímpics Moderns.
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16