Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia de les classes teòriques radicarà entorn de la classe expositiva-participativa, la qual pot ser assimilada a una classe magistral, però comptant amb la participació activa de l'alumnat. Es procurarà que l'alumnat conega les definicions i conceptes a través del descobriment, per al que s'establiran debats i/o discussions breus al fil de l'exposició. De manera constant es faran aclariments tornant als continguts exposats per a aconseguir una major integració i globalització dels continguts.

D'altra banda, existiran pràctiques centrades en una sèrie de problemes que l'alumnat haurà de resoldre. Aquests problemes suposaran xicotets treballs que s'empraran com a complement de la lliçó expositiva, especialment en el tractament dels temes que es presten a certa controvèrsia i/o a diferents valoracions. D'aquesta manera s'estimularà el pensament crític i científic de l'alumnat.

També es duran a terme xicotets projectes, sempre relacionats amb el contingut teoricopràctic de l'assignatura, oferint a través d'aquest enfocament l'oportunitat que el procés integre metodologies globalitzadores, actives i participatives.

En algun dels casos anteriors es requeriran evidències sobre els resultats i/o el procés derivat de les pràctiques i/o els projectes realitzats, sent aquests materials objecte d'avaluació (vegen-se punts 9 i 10 d'aquesta guia).