Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG04 - Treball en equip

CG09 - Habilitats en les relacions interpersonals

CE6.4 -Articular i desplegar procediments, processos, protocols, anàlisis pròpies, amb rigor i actitud científica sobre assumptes d'índole social, jurídica, econòmica, científica o ètica, quan siga necessari i pertinent en qualsevol sector professional d'activitat física i esport (ensenyament formal i informal fisicoesportiu; entrenament físic i esportiu; exercici físic per a la salut; direcció d'activitat física i esport).

CE7.1 - Conèixer i saber aplicar els principis ètics i deontològics i de justícia social en l'exercici i implicació professional així com tenir hàbits de rigor científic i professional i una actitud constant de servei a la ciutadania en l'exercici de la seua pràctica professional amb la qual es pretenga la millora, excel·lència, qualitat i eficiència.

CE7.2 - Conèixer, elaborar i saber aplicar els condicionants eticodeontològics, estructurals-organitzatius, exercici professional i les normatives de l'exercici professional dels graduats i graduades en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, en qualsevol sector professional d'activitat física i esport (ensenyament formal i informal fisicoesportiu; entrenament físic i esportiu; exercici físic per a la salut; direcció d'activitat física i esport); així com ser capaç de desenvolupar un treball multidisciplinari.

CE7.3 - Comprendre, saber explicar i difondre les funcions, responsabilitats i importància d'un bon professional graduat o graduada en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport així com analitzar, comprendre, identificar i reflexionar de forma crítica i autònoma sobre la seua identitat, formació i exercici professional per a aconseguir els fins i beneficis propis de l'activitat física i esport de forma adequada, segura, saludable i eficient en tots els serveis fisicoesportius oferits i prestats i en qualsevol sector professional d'activitat física i esport.

Resultats d'aprenentatge

- Identificar i analitzar els valors assignats al cos i a l'activitat física en diferents moments de l'evolució humana.

- Identificar els grans moviments d'activitat fisicoesportiva en la història contemporània.

- Conèixer les principals fites evolutives en la història de l'activitat física i l'esport.

- Contextualitzar les fites històriques referits a l'activitat física en l'entorn social i cultural de la seua època.

- Analitzar les arrels històriques de les modalitats, funcions i usos de l'activitat fisicoesportiva en la societat actual.

- Analitzar críticament i discussió raonada de les tendències d'activitat fisicoesportiva i de la seua presència social, curricular i cultural en l'actualitat.