Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Exàmen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació


Avaluació continua  

-         Treball i presentació sobre un tema d'actualitat en ramaderia: nota 5, al menys.     10 % de la nota final

-          Supòsits pràctics en classe: nota 5, al menys.     10 % de la nota final.

-          Pràctiques de laboratori: nota 5, al menys.      10 % de la nota final.

Exàmens

Dos exàmens escrits, un d’ells durant el període de classes: nota 5, almenys, per a cadascun d'ells. 70 % de la nota final.

Cada examen consta de qüestions i problemes; les parts són compensables amb una nota de 4,5.

Recuperació   

Examen final :  nota 5, al menys

El tipus de prova és semblant al citat per als exàmens parcials.

S'han d'aprovar els exàmens parcials o l'examen final, a més d'haver realitzat  i superat les pràctiques.