SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

AG1819 - Fonaments de Biotecnologia

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

 

I. FONAMENTS DE BIOTECNOLOGIA I BIOLOGIA MOLECULAR
Tema 1. Frementació.

Tema 2. Enzims.

Tema 3. Enginyeria genètica.

II BIOTECNOLOGIA BLANCA
Tema 4. Biorreactores.

III. BIOTECNOLOGIA AGRÍCOLA I RAMADERA
Tema 5. Biotecnologia en vegetals.

Tema 6. Biotecnologia en animals.

IV. ALTRES APLICACIONS BIOTECNOLÒGIQUES
Tema 7. Biotecnologia del medi ambient.

Tema 8. Biomedicina.

Tema 9. Biotecnologia analítica.

Tema 10. Genoma humà.

V. PRÀCTIQUES DE LABORATORI
Pràctica I. Extracció d'àcids nucleics. Tècnica PCR. 
Pràctica II. Clonació d' ADN. Transformació i selecció bacteriana
Pràctica III. Pràctica de camp. Visita a empresa de biotecnologia.


 

 
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16