SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

AG1801 - Biologia

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

Unitat 1:I. Organització de la vida.Biomolècules.Tipus cel·lulars, estudi funcional i estructural de les diferents estructures i orgànulsDivisió cel·lular.Metabolisme informacional.Unitat 2:II. Introducció a la biotecnologia i genètica.Tècniques bàsiques de biologia i biotecnologia.


Genètica quantitativa i cualitativa.Unitat 3:III. Evolució i diversitat de la vida.Evolució biològica de la vida.

Classificació dels éssers vius. Regnes.Unitat 4:IV. Mètodes en biologia.Estudi de processos en biologia per microscopia.Estudi de la respiració mitocondrial.Mobilitat electroforètica i punt isoelèctric.Determinació del contingut proteínic en una extracció vegetal.(Aquest capitol s'estudiarà amb la realització de quatre pràctiques al laboratori). 

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16