SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MP1876 - Música i Noves Tecnologies

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

BLOC I.

Edició d'àudio, programari: AUDACITY / COOL EDIT
Edició de partitures, programari: MuseScore / SIBELIUS / FINALE
Editors en línia: NOTE FLIGHT
Percepció i discriminació de l'hàbitat sonor i els contextos quotidians: PAISATGES SONORS
Recerca i anàlisi de recursos: AUDICIONS
Seqüenciadors i loops: BAND IN A BOX
Editors d'audiovisuals: MOVIE MAKER
Introducció. Recerca i anàlisi de la informació: WEB

BLOC II. Comunicació, mitjans audiovisuals i didàctica:

La comunicació audiovisual
      Música i comunicació audiovisual

      Estudi de la banda sonora

La música audiovisual des del currículum: aplicació didàctica

  •       L'expressió i creació musical audiovisual
  •       La producció musical
  •       L'anàlisi crítica
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16