SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MP1875 - Disseny de Tasques i Explotació de Recursos i Materials per l'Aula de Llengua Anglesa

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

1. El desenvolupament del currículum d’anglès per a primària: disseny de tasques i projectes
(task-based pedagogy) des d’una perspectiva comunicativa multimodal i multilingüe.
2. Criteris per a seleccionar, adaptar, explotar i/o crear recursos i materials en el marc d’un
aprenentatge per projectes.
3. Ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa mitjançant les TIC, amb especial esment
als recursos educatius en obert.
4. Contes, cançons, cine, televisió, tècniques dramàtiques i altres materials literaris i
audiovisuals com a recursos autèntics i eficaços per a ensenyar i aprendre llengua anglesa a
l’aula de primària.
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16