SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MP1871 - Didàctica de la Competència Comunicativa en Llengua Anglesa

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

1. La competència comunicativa i els seus components lingüístics i no-lingüístics: de la proposta de Hymes (1967) a l’actualitat.

2. Kumaravadivelu o l’ensenyament de la llengua anglesa més enllà del concepte de mètode. Enfocaments discursius i centrats en la competència comunicativa en l’ensenyament de la llengua anglesa: de la gramàtica a la pragmàtica.

3. El paper de la cultura (Big C- and little c- culture) en l’ensenyament/aprenentatge de la llengua anglesa: de la competència lingüística y sociolingüística a la competència intercultural.

4. El foment de la participació escolar en experiències d’internacionalització mitjançant l’ús de l’anglés com a lingua franca (ELF): programes de mobilitat (Erasmus +) i projectes e-twinning.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16