SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MP1867 - Didàctica de les Habilitats Lingüístiques en Llengua Anglesa

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

1.    La Didàctica de la Llengua Anglesa hui

1.1.     Dels mètodes d’ensenyament centrats en el professorat als principis per a l’aprenentatge centrat en l’estudiantat: una visió general

1. 2.    L’enfocament comunicatiu en l’era del post-mètode: el lloc de les habilitats lingüístiques

1. 3.    L’aprenentatge basat en les habilitats dins del currículum espanyol de Llengua Anglesa per a Primària.


2.    L’ensenyament/aprenentatge de la llengua anglesa basat en competències dins del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR)

2.1.      Disseny curricular i programació de curs

2.2.      Programació d’aula

2.3.      L’avaluació

 

3.    Ensenyar/aprendre les cinc habilitats en l’aula d’anglès com a llengua franca global (ELF) per a Primària: pedagogies derivades de la recerca

3.1. Escoltar

3.2. L’expressió oral

3.2.1. Parlar

3.2.2. Interactuar

3.3. Llegir

3.3.1. La lectura intensiva

3.3.2. La lectura extensiva

3.4. L’expressió escrita

3.4.1. De l’escriptura com a producte al procés d’escriptura

3.4.2.  De l’escriure per a aprendre a l’aprendre a escriure: Escriptura creativa versus escriptura acadèmica


4.    Ensenyar/aprendre les cinc habilitats en l’aula d’anglès com a llengua franca global (ELF) per a Primària: Pràctiques actuals

4.1. Els llibres de text

4.2. Aprenentatge  cooperatiu dins i fora de l’aula de llengua anglesa

4.2.1. tutoria entre iguals

4.2.2. aprenentatge-servei

4.3. Formes d’avaluació alternatives

            4.3.1. El portfolio

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16