SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MP1858 - Pràcticum III (Menció Educació Física)

Curs 4 - Anual

Temari

Temari

1. Aspectes contextuals i anàlisi metodològica
2. La programació (I): plantejament d'objectius, continguts i
competències
3. La programació (II): la temporalització
4. La programació (III): activitats
5. La programació (IV): recursos didàctics i metodologia
6. La programació (V): l'avaluació
7. La programació (VI): anàlisi i valoració
8. Valoració i conclusions personals
9. Bibliografia i altres recursos
10. Aspectes formals de la memòria

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16