SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MP1857 - Pràcticum III (Menció Música)

Curs 4 - Anual

Temari

Temari

1.  Aspectes contextuals i anàlisi metodològica

2.  La programació (I): plantejament d'objectius, continguts i competències

3.  La programació (II): la temporalització

4.  La programació (III): activitats

5.  La programació (IV): recursos didàctics i metodologia

6.  La programació (V): l'avaluació

7.  La programació (VI): anàlisi i valoració

8.  Valoració i conclusions personals

9.  Bibliografia i altres recursos

10.  Aspectes formals de la memòria


Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16