SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

L'assignatura de Pràcticum II té caràcter anual, i es realitza en alternança. Combina la reflexió i la formació teòrica mitjançant seminaris impartits pel/per la tutor/a UJI amb la pràctica en els centres educatius. Un dia de la setmana es dedica a la realització dels seminaris, i la resta de dies s’assisteix a l’escola. Es concretarà el dia dels seminaris al Document de Pràctiques. Els blocs temàtics a tractar són:

  1. Anàlisi del context.
  2. Equitat i inclusió.
  3. Metodologia.
  4. Avaluació.

L’eix transversal del Pràcticum II és la intervenció en el procés educatiu en centres d’alta diversitat.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16