SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MP1849 - Fonaments de la Motricitat i les seues Implicacions Educatives en Educació Primària

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

Bloc 1: L'educació física en educació primària

Tema 1: El currículum d’educació física en Educació Primària

 

Bloc 2: Activitat física, motricitat i creixement

Tema 2: El desenvolupament motriu en Educació Primària

Tema 3: Estratègies d'aprenentatge en Educació Primària

 

Bloc 3: Les capacitats físic-motrius

Tema 4: La resistència; concepte, desenvolupament i avaluació.

Tema 5: La força; concepte, desenvolupament i avaluació.

Tema 6: La velocitat-agilitat; concepte, desenvolupament i avaluació.

Tema 7: La mobilitat articular; concepte, desenvolupament i avaluació.

 

Bloc 4: Les capacitats perceptiu-motrius

Tema 8: La coordinació; concepte, desenvolupament i avaluació

Tema 9: L'equilibri; concepte, desenvolupament i avaluació
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16