SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

L'assignatura de Pràcticum I té caràcter anual, i es realitza en alternança. Combina la reflexió i la formació teòrica mitjançant seminaris impartits pel/per la tutor/a UJI amb la pràctica en els centres educatius. Un dia de la setmana es dedica a la realització dels seminaris, i la resta de dies s’assisteix a l’escola. Es concretarà el dia dels seminaris al Document de Pràctiques del curs 2021/2022. Els blocs temàtics a tractar són:
  • Anàlisi del context

  • Equitat i inclusió

  • Metodologia

  • Avaluació

L’eix transversal del Pràcticum I és l’observació sistemàtica del procés educatiu en contextos rurals.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16