SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MP1817 - Didàctica de la Física i Química

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

Tema 1. Les ciències de la naturalesa en els aspectes fisicoquímics en el currículum d'Educació Primària

Matèria: propietats. Transformacions.

Energia: formes d'energia. Transformacions.

Tema 2.  Metodologia de les ciències experimentals

Procediments.
Llenguatge científic. Unitats físiques: conceptes generals. Mesura de magnituds.

Tema 3.  Recursos en l'ensenyament de la Física i Química

El treball al laboratori.

Simulació. Utilització de models en l'ensenyament de la Física i Química. Funcions. Tipus de models. Limitacions dels models.

Lectures sobre temes rellevants en Física i Química. Comentaris crítics de textos.

Tema 4. La comprensió de la ciència. Idees de l'alumnat en Física i Química

Origen i característiques de les idees de l'alumnat.

Implicacions en el procés d'ensenyament-aprenentatge de les ciències experimentals.

Estratègies i instruments per a posar de manifest les idees de l'alumnat.

Idees de l'alumnat sobre alguns conceptes bàsics en Física i Química.

Experiments

Experiments senzills de laboratori sobre continguts de Física i Química del currículum d'Educació Primària: disseny i realització.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16