SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

Hi ha que destacar que no seguim un estructura de temari clàssic, ja que tot el treball està al voltant dels sis blocs que conformen les tradicions que hem d'estudiar.

Les tradicions pedagògiques del segle XX

BLOC I: L'educació i l'Escola Nova

BLOC II: L'educació i les pedagogies de la llibertat

BLOC III: L'educació i la lluita social

BLOC IV: La pedagogia humanista

BLOC V: El llegat de Paulo Freire

BLOC VI: L'educació i l'escola crítica.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16