Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DA0126 - Dret Internacional Privat

Curs 5 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

Per a l'avaluació de l'assignatura es

tindrà en compte un examen final i la resolució de treballs acadèmics:

a) Un examen final:

  • Valorat fins al 80% de la nota global.
  • L'examen final, escrit, constarà de dos blocs, pertanyents a la part general i especial de la matèria, respectivament, que puntuaran cadascun 4 punts.
  • Es requerirà obtenir un mínim de quatre en aquest examen perquè es sumi la puntuació dels casos pràctics.

b) Treballs acadèmics:

  • Consistiran en la resolució d'un cas pràctic o comentari de text, valorat en fins a 2 punts. Es duran a terme durant el curs seguint les indicacions i terminis marcats pel responsable de l'assignatura.
  • Aquells que no hagin realitzat o superat aquests treballs, tindran l'opció de recuperar-los mitjançant la realització d'un examen pràctic juntament amb en l'examen final de l'assignatura.
  • La nota obtinguda en les pràctiques, resolució de casos, treballs acadèmics, o activitats similars, es guarda per a la segona convocatòria.
  • Aquells que no realitzin els treballs acadèmics podran obtenir com a màxim una nota de 8 punts amb l'examen final de l'assignatura.