MD1747 - Pràctiques de Clínica Medicoquirúrgica II

Curs 5 - Anual

Proves finals

Aquestes dates sols seran efectives en el cas que el sistema d'avaluació incloga una prova final.

02

juny

2022

1a ordinària (Maig)

Teoria

horari aula
17:00-19:00

MD1011AA, MD1008AA, MD1010AA

05

juliol

2022

2a ordinària (Juny-Juliol)

Teoria

horari aula
17:00-19:00

MD1008AA