Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1731 - Toxicologia i Medicina Legal

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

BLOC 1: GENÈTICA FORENSE____


Lliçó 1ª: Introducció a la Genètica Forense.

Introducció a la Genètica Forense. Fuentes de Material Biològic i Metodologia.

Lliçó 2ª: PCR i anàlisi de marcadors STRs.

PCR i Amplificació de STRs: anàlisi, avaluació, interpretació i comunicació de resultats.

Lliçó 3ª: Filiació i altres marcadors genètics.

Anàlisi de filiació, paternitat i germanor. Anàlisi d'identificació. SNPs i marcadors uniparentals en medicina forense


BLOC 2: TOXICOLOGIA _____

 

Lliçó 4ª: Toxicologia Forense

1. Toxicologia Forense.- 2. Conceptes de fàrmac, medicament, droga, tòxic i verí.- 3. Classificació de les substàncies tòxiques. Etiologia general de les intoxicacions.

Lliçó 5ª: Toxicocinètica y Toxicodinàmica

1. Toxicocinètica: Vies de penetració, cúmul, biotransformació i eliminació de substàncies tòxiques.- 2. Fenomen de toxotropisme.- 3. Dipòsits d'impregnació tòxica. 4. Toxodinàmica. 5. Principals tipus d´acció de les substàncies tòxiques. 6. Diferents conceptes y tipus de toxicitat. 7. Factors que modifiquen la toxicitat. 8. Biomarcadores.

Lliçó 6ª: Clínica Toxicològica

1. Quadres clínics relacionats amb tòxics.- 2. Classificació i sistematització per tipus xenobiòtic i per manifestacions clíniques.- 3. Principals síndromes tòxiques: Alucinogènics, Anticolinèrgics, Depressors, Serotoninèrgics, Simpaticomimètics, Metahemoglobinèmia.

LLiçó 7ª: Intoxicació per monoxid de carbó. Altres intoxicacions d´interes médico legal.


BLOC 3: PATOLOGIA FORENSE_____

Lliçó 8ª: Medicina Legal i Forense.

1. Concepte.- 2. Contingut.- 3. Límits i relació amb altres ciències.- 4. Evolució històrica.- 5. Principals models d'organització de la Medicina Forense.- 6. Documents mèdic legals.


Lliçó 9º: El Tractament Jurídic de les Lesions.

1. Concepte mèdic i jurídic de lesió.- 2. El delicte de lesions.- 3. La falta de lesions.- 4. Valoració del dany corporal.- 5. Causes i concauses de les lesions.- 6. Accident de treball i malaltia professional.

Lliçó 10º: Semiologia General de les Lesions Mecàniques.

1. Definicions.- 2. Estudi de les contusions.- 3. Estudi de les erosions.- 4. Estudi de les ferides contuses.- 5. Mossegades i arrencaments.- (avulsions)- 6. Signes de defensa i lluita.- 7. Estudi mèdic forense de la caiguda i la precipitació.


Lliçó 11ª: Estudi de la Mort i els seus Fenòmens Associats.

1. Diagnòstic de la mort.- 2. Fenòmens cadavèrics.- 3. Fenòmens putrefactius.- 4. Processos conservadors del cadàver.- 5. Cronotanatodiagnòstic.


Lliçó 12º: Ferides per Arma Blanca.

1. Consideracions generals de les armes blanques.- 2. Morfologia de les lesions externes.- 3. Lesions viscerals.- 4. Evolució clínica.- 5. Qüestions mèdic forenses.


Lliçó 13º: Ferides per Arma de Foc.

1. Generalitats: l'arma de foc i la munició.- 2. Característiques generals de les lesions per arma de foc.- 3. Fisiopatologia, mecanisme d'acció, conceptes fonamentals de balística.- 4. Característiques de les lesions.- 5. Qüestions mèdic- forenses.


Lliçó 14º: Incendis, explosions i catàstrofes.

1. Lesions i mort en els incendis.- 2. Lesions per la calor i el fred.- 3. Lesions per electricitat.- 4. Els explosius: concepte i classificació.- 5. Mecanisme d'acció.- 6.Qüestions mèdic forenses.- 7. Grans catàstrofes de múltiples víctimes.


Lliçó 15ª: Accidents de trànsit i Atropellament.

1. Concepte, classificació i etiologia dels accidents de trànsit.- 2. Quadres lesius.- 3. Atropellament.- 4. Problemes mèdic forenses en l'atropellament.- 5. Unes altres qüestiones forenses davant l'accident de trànsit.- 6. Atropellament nàutic.


Lliçó 16ª: Asfíxies Mecàniques.

1. Generalitats sobre les asfíxies i la seua classificació.- 2. Fisiopatologia.- 3. Els signes clàssics de l'asfíxia.- 4. Estudi de les diverses asfíxies mecàniques.- 5. Mort per submersió.


Lliçó 17ª: Maltractament de Gènere i Violència Domèstica.

1. Introducció.- 2. Variables relacionades.- 3. Agressions més freqüents.- 4. Factors predictius.- 5. Repercussions psicològiques- 6. Models teòrics.- 7. Diagnòstics més freqüents en víctimes de maltractament.- 8. Reconeixement de la víctima.- 9. Maltractaments en la infància.- 10. Actuació davant la violència de gènere.


Lliçó 18ª: Delictes contra la Llibertat Sexual.

1. Introducció.- 2. Delictes contra la llibertat sexual.- 3. Legislació sobre agressions i abusos sexuals.- 4. Intervenció en cas d'agressions i abusos sexuals.- 5. Intervenció en cas de defuncions.- 6. Qüestions complementàries.


Lliçó 19ª: Psiquiatria Forense General.

1. Introducció.- 2. Concepte jurídic de malaltia mental.- 3. Imputabilitat.- 4. Incapacitat.- 5. Internament involuntari.BLOC 3: MEDICINA LEGAL I DEONTOLOGIA _____

Lliçó 20º: Bioètica i Deontologia Professional.

1. Precedents Històrics.- 2. La nova Ètica Mèdica.- 3. Els Drets Humans.- 4. Els Drets i Deures dels Pacients.- 5. Consentiment informat en l'actuació mèdica.- 6. Requisits i excepcions en la prestació del consentiment.


Lliçó 21º: Història Clínica i Secret Professional.

1. Història Clínica.- 2. Legislació.- 3. Conseqüències ètiques i jurídiques associades a la Història Clínica.- 4. El secret professional del metge.- 5. Legislació i Secret Mèdic.


Lliçó 22ª: Problemes mèdic legals associats al final de la vida. Trasplantament d'òrgans.

1. Concepte d'eutanàsia.- 2. L'eutanàsia en el Codi Penal.- 3. Actitud davant el malalt incurable i moribund.- 4. Extracció i trasplantament d'òrgans.SEMINARIS

1. Responsabilitat Professional.

2. Els efectes de les lesions y certificacion de defuncion

3. Medicina Legal del Fetus i del Nounat.

4. Seminari de Salut Pública

5. Examen del lloc dels fets.  Presa i Enviament de Mostres.

6. Test de filiació en Genètica Forense.
PROBLEMES

- Informe Pericial.

- Valoració del Dany Corporal.

- Drogues d'Addicció.