SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

HU1531 - Filosofia Moderna i Contemporània

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

Introducció: modernitat i contemporaneïtat.

Descartes: raó i coneixement.

Hume: raó i experiència.

Kant: raó i llibertat.

Hegel: dialèctica i història.

Marx: alienació i història.

Nietzsche: nihilisme i transvaloració.

Fenomenologia, existencialisme i hermenèutica: Husserl, Sartre, de Beauvoir, Gadamer, Ortega.

Síntesi i principals problemes del neopositivisme i la filosofia analítica: Wittgenstein.

L'escola de Frankfurt: la teoria crítica.

Postmodernitat: Foucault, Lyotard, Derrida, Deleuze...

Pensament contemporani en el segle XXI.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16