SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

HP1531 - Filosofia Moderna i Contemporània

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

L’assignatura Filosofia Moderna i Contemporània tindrà una metodologia teòrica i pràctica en les sessions presencials. El desenvolupament de les sessions presencials es farà a partir de l’ús de les presentacions PowerPoint, dels textos de lectura indicats en l’aula i de la preparació d’activitats pràctiques que permetran assimilar els continguts treballats de manera teòrica.

Cal indicar, també, que serà de gran rellevància el treball autònom de l’estudiantat mitjançant la preparació de treballs i l’estudi de la matèria.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16