SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

GA1242 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

 L'estudi que l'alumne/a ha d'elaborar ha d'estar basat en el tractament del tema prèviament assignat conformement al procediment establert. Per això recull tots els temaris que componen les assignatures que formen part de la carrera en l'enteniment que cada treball individualment tracta una parcel·la concreta i singular que ja ha estat estudiada i superada durant la titulació.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16