GA1225 - Reptes Actuals de l'Estat i de les Administracions Públiques

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Classes magistrals, juntament amb un plaindividualitzat de lectures i treballs acadèmics.