VJ1241 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Requisits de matrícula

Percentatge mínim del 70% dels crèdits de formació bàsica i obligatoris

i

pràctiques

147
Crèdits