SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

VJ1236 - Tècniques de Producció i Realització Sonora

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

I Tecnologia del so

1.1. So i audició

1.2. L'ona sonora

1.3. So i escolta

1.4. Acústica i psicoacústica

II Disseny de so

2.1. Introducció: disseny de so

2.2. Producció de so en exteriors

2.3. Producció de so en estudi

2.4. Etapes de producció d'un contingut sonor

2.5. Edició i postproducció de so

III El so en els videojocs

3.1. Introducció: el disseny de so en entorns interactius

3.2. Localització geogràfica del contingut sonor

3.3. Doblatge

3.4. Ambientació musical

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16