SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

VJ1221 - Informàtica Gràfica

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Les activitats que es realitzaran en l'aula de teoria seran exposició del professorat, resolució de problemes i dubtes, i posada en comú i discussió de les solucions presentades per l'alumnat a qüestions i problemes realitzats fora de l'horari presencial.

Les sessions de pràctiques o laboratori consistiran en la realització d'exercicis de programació, utilitzant WebGL 2.0 per a aplicar els temes desenvolupats durant les classes de teoria, i en les quals el professorat assistirà l'alumnat per a aclarir els conceptes necessaris.

Durant les hores no presencials, l'alumnat ha d'estudiar la documentació que el professorat li proporcione sobre els conceptes teòrics i pràctics, així com resoldre els qüestionaris que se li plantegen.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16