SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

VJ1215 - Algoritmes i Estructures de Dades

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Les classes teòriques inclouran presentacions de nous conceptes de manera dialogada amb l'estudiantat, fent ús d'exemples, de resolució de dubtes, i d'exercicis, si cal.

En les classes de laboratori, l'estudiantat ha d'implementar una selecció d'estructures de dades i algoritmes, individualment o per parelles i, en cas de dubte, podrà sol·licitar l'ajuda del professorat per a aclarir els conceptes necessaris. La implementació inclou el mesurament de temps per a apreciar la influència dels algoritmes i de les estructures de dades utilitzades en el rendiment final del programa, i com creix el temps en funció de la dimensió del problema.

El treball no presencial es planificarà setmanalment comptant amb 8 hores de dedicació setmanal (presencial i no presencial) a l'assignatura, i inclou llegir llibres, realitzar exercicis teòrics i completar les implementacions pràctiques. És molt aconsellable completar el treball no presencial per a poder seguir de manera adequada el desenvolupament de l'assignatura.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16