SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

VJ1211 - Matemàtiques II (Matemàtiques)

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Teoria: classe magistral amb interacció contínua de l'alumnat.

Problemes: preparació a casa d'un llistat setmanal d'exercicis, qüestions i problemes relacionats amb la teoria.

Transversal: aplicació dels conceptes bàsics de l'anàlisi matemàtica a diverses qüestions relacionades amb l'estudi de videojocs. Estudi per part de l'alumnat d'un tema purament matemàtic o de les matemàtiques d'un videojoc.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16