SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

VJ1206 - Matemàtiques I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Exàmen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

 

Tipus de prova

Descripció i pes relatiu

Examen

  • Examen realitzat en finalitzar el semestre: màxim 60 punts

Total: màxim 60 punts
Avaluació contínua
  •     Realització de dues proves escrites, màxim 20 punts cadascuna.


Total: màxim 40 punts


      Total: màxim 100 punts

Perquè un estudiant o estudianta es considere presentat a l'assignatura s'ha de presentar a l'examen final.

Per a superar l'assignatura s'ha de tindre un mínim de 50 punts. No hi ha mínims en els diferents apartats de l'avaluació.

L'examen final en segona convocatòria tindrà un valor del 100%. És a dir, no es tornaran a tindre en compte les qualificacions dels exàmens parcials.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16