Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1206 - Matemàtiques I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

G06 - Resolució de problemes.

IB01 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguen plantejar-se en l’enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; càlcul diferencial i integral; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització. 

IB03 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorítmica i complexitat computacional, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

Resultats d'aprenentatge

G06, IB01 - Interpretar i resoldre problemes que involucren conceptes bàsics d’àlgebra, geometria lineal i geometria afí.

IB03 - Explicar els fonaments de l’àlgebra de Boole, de la lògica proposicional i de la lògica de predicats.

IB03 - Conèixer les propietats fonamentals de l’anell dels sencers.

IB01 - Resoldre sistemes d’equacions lineals de qualsevol tipus entenent la seua utilitat pràctica.