SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EE1043 - Gestió Energètica en Plantes Industrials

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

Bloc I: Situació energètica actual i marc regulador

Tema 1: Sistema energètic actual

Tema 2: Energies renovables, cogeneració i residus

Bloc II: Eines per a l'eficiència energètica

Tema 3: Auditories energètiques

Tema 4: Mesures d'estalvi en plantes industrials i sistema de gestió energètica

Tema 5: Sistema de gestió energètica i empreses de serveis energètics

Bloc III: Cogeneració i microgeneració

Tema 6: Tecnologies de cogeneració i microgeneració

Tema 7: Estudi de viabilitat d'una planta de cogeneració

 

PRÀCTIQUES

1. Energies renovables

2. Maneig d'eines per auditoria energètica

3. Mesures d'estalvi energètic

4. Anàlisi experimental de funcionament instal·lació de cogeneració

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16