SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EE1039 - Sistemes Informàtics Industrials

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

TEMA 1. Sistemes informàtics en entorns industrials.

- Entorns industrials. 

  - Característiques.

  - Certificació i homologacions.

  - Altres aspectes empresarials.

- Estructura i característiques dels sistemes informàtics industrials.

  - Sistemes centralitzats i distribuïts.

  - Sistemes jeràrquics.

 

TEMA 2. Tecnologia dels sistemes informàtics.

- Elements de procés.

  - Ordinadors industrials

  - Sistemes encastats

- Comunicacions. Busos i xarxes.

  - Busos i xarxes.

  - Busos de camp industrials.

- Dispositius.

  - Emmagatzemament.

  - Entrada-eixida d'interfície humana.

  - Entrada-eixida en sistemes industrials.

 

TEMA 3. Programari.

- Sistemes de temps real i sistemes reactius.

  - Sistemes operatius.

  - Màquines virtuals.    

  - Gestió del temps i els esdeveniments.

 

TEMA 4. Aplicacions industrials.

- Fitxers i bases de dades.

  - Sistemes de fitxers.

  - Bases de dades.

  - Restriccions: temps i dimensions.

- Interfície d'usuari.

  - Dispositius d'interfície humana.

  - Programació d'interfícies.

 

TEMA 5. Disseny de sistemes informàtics industrials.

- Avaluació i disseny de sistemes.

- Programació temporal i de comunicacions.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16